+371 652 07 103 biomeat@inbox.lv

Kursi

 


Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests


Biedrība „Latvijas gaļas ražotāju un gaļas pārstrādātāju asociācija”, sākot ar š.g. maiju uzsāk mācību projekta īstenošanu Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-20120.gadam pasākumā „Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma „Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD līgums Nr. LAD 250117/P3.

Mācību ietvaros tiek piedāvāti trīs mācību kursi:

- Gaļas ieguves tehnoloģiskajā ķēdē progresīvas (jaunas) prakses un zinātnes atziņu pielietojamība, nodrošinot kaujamo dzīvnieku labturību, produkcijas augstu kvalitāti un uzņēmuma konkurētspējas uzlabošanu.
- Gaļas pārstrādē zinātnes atziņu un progresīvas (jaunas) prakses pielietojamība produktu kvalitātes un uzņēmuma konkurētspējas uzlabošanai.
Mācību kursā iekļautas tēmas mājražotājiem, kuri piegādā mājas apstākļos ražotu dzīvnieku izcelsmes pārtiku, organizatoriskā un dokumentālā sakārtošanas jomā, lai sagatavotos atzīšanas procedūrai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
- Progresīvas (jaunas) prakses un zinātnes atziņu pielietojamība energoresursu un apkārtējai videi draudzīgu tehnoloģiju apguvē gaļas ieguves un gaļas pārstrādes uzņēmumos.
Mācību stundu skaits – 24 stundas, t.sk. 12 stundas – praktiskie darbi.
Apmācībās tiek aicinātas piedalīties juridiskās vai fiziskās personas (Lauku atbalsta dienesta klients), kas iesaistītas lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktu) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieki vai tiesiskie valdītāji.
Norises vieta un laiks: visi Latvijas plānošanas reģioni, tiks paziņots dalībniekam, tiklīdz nokomplektēsies mācību grupa līdz 20 cilvēkiem.
Atbalsta intensitāte – 90% mazajām saimniecībām (t.sk. pārtikas aprites uzņēmumiem), kam pēdējā noslēgtā gada apgrozījums nepārsniedz 15000 euro;
-50% lielajiem uzņēmumiem.
Pieteikšanās kursiem: biedrība „Latvijas gaļas ražotāju un gaļas pārstrādāju asociācija”, zvanot pa tālruņiem: 67289605, 29463683 vai rakstot uz e-pastu: gpric@emilia.lv.
Vietu skaits kursā ierobežots!